Komenda Miejska Policji w Mysłowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Strona znajduje się w archiwum.

Status prawny

 

             Komenda Miejska Policji w Mysłowicach jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą aparat pomocniczy, przy pomocy którego Komendant Miejski Policji w Mysłowicach realizuje zadania Policji, określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie, w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze miasta Mysłowice. 
             Działalność Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach podlega nadzorowi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach,
w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów województwa śląskiego oraz organu administracji rządowej, właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi i utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 
 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst ujednolicony)

Metryczka

Data publikacji 02.09.2008
Data modyfikacji 20.10.2010
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Mysłowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Szczęśniak
Osoba udostępniająca informację:
Michał Szczęśniak Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Michał Szczęśniak
do góry